Worksoft Notification Centre er en automatisk varslingstjeneste som genererer varslinger ut fra logikken som ligger integrert i Worksoft databasen. Varslingene gis med utgangspunkt i  forhåndsdefinerte varslingsregler. Det er mulig å sette inn varsler manuelt i et dedikert dialogvindu, noe som gjør administrasjonen av systemet enkelt og fleksibelt.