Worksoft SoftTime er et program for webbasert tidregistrering eller timestempling. Ved hjelp av registrering av arbeidstid, knytter man enkelt sammen plan for bemanning og oppgaver som skal gjøres. Konfigurerbare regler for hva som skal gi avvik, gjør at jobben med å oppdatere for ikke-planlagte endringer blir enkel. Avvikene i arbeidsplanen håndteres oversiktlig og greit, og tidregistreringssystemet gjør det dessuten mulig for ansatte å stemple seg inn og ut av pause.