Worksoft TaskPlanner er en spesialtilpasset ukeplan hvor fokuset i sterkere grad er satt på objektene/arbeidsoppgavene i stedet for på den enkelte ansatte – noe som jo er tilfelle er med den tradisjonelle ukeplanen. Modulen er spesialutviklet for sikkerhetsbransjen.