Gjennom modulen StaffTuner kan du enkelt budsjettere omsetning, timeforbruk og lønnskostnader, basert på historiske tall. Systemet er brukervennlig og enkelt – du behøver ikke mange klikk for å finne det du trenger. StaffTuner er fullt integrert med planleggingsmodulen, og budsjettet du setter opp danner direkte grunnlag/forslag til planstrategi.

Planforutsetninger som forventet lønnsvekst og endringer i forbruksmønster, settes på kjedenivå som et utgangspunkt. Deretter kan butikksjefen justere på den enkelte butikk for å ta høyde for lokale forhold.