Worksoft Security Monitor er et alarm- og meldingssystem for overvåking av vektere fra vaktsentralen. Modulen ivaretar vekterens sikkerhet og trygghet, og sørger for at de ansatte er dekket etter avtale. Som et resultat blir det generert tidsregistreringsdata som sammen med plan danner grunnlaget for lønnsberegningen. Security Monitor er fullintegrert med planmodulen i Worksoft Enterprise.