Worksoft Enterprise er en av Nordens ledende forretningsløsninger for lønnsom og effektiv personalforvaltning.

Løsningen automatiserer tidligere manuelle operasjoner, og kalkulerer verdifullt datagrunnlag til din bedrift. Worksoft gir kostnadskontroll og oversikt i alle deler av prosessen; fra ansettelse til lønnsutbetaling. Bakenforliggende kompleksitet blir gjort enkel for brukeren – du bruker dermed minimalt med tid per dag til planlegging og oppfølging. Likevel har du full kontroll over plan og økonomi.

Dette er Worksoft Enterprise

Worksoft Enterprise gir deg full oversikt over kostnader og hvor mange timer du har benyttet av den enkelte ansattes tilgjengelige arbeidstid. Lag raske oversikter og utskrifter over alt som vedrører dine ansatte, og bruk rapportene til å hente frem det du måtte ønske av tall og opplysninger i forhold til alle sider rundt driften av din virksomhet.

Integrasjoner på flere nivå

Worksoft Enterprise kan integreres med de fleste systemer du allerede benytter deg av. Integrasjoner kan gjøres på flere nivå, blant annet mot web tjenester (WIP), dB tabeller (QueryPRO) og filer, samt et sett med teknologier (SOAP, REST, WCF, FTP, osv.) Typiske integrasjoner vil være:

  • lønnsgrunnlag (timer, arter, fravær) mot lønnssystem
  • person og arbeidsforholdsdata mot HR løsninger
  • faktureringsgrunnlag (timer) mot økonomisystem
  • KPI’er som lønnskost, timeforbruk, fravær, lønnsprosent og OPAT, kan kjøres mot datavarehus eller rett til APP’er for monitorering.

Worksoft Enterprise består av en rekke moduler som tilbyr en unik automatisert programvareløsning for budsjettering, planlegging og kostnadsoppfølging av personalressursene. Du kjøper bare de delene av løsningen som du har behov for, og kan bygge på med flere moduler etter hvert.

Moduler

Tidsregistrering

Worksoft SoftTime er et program for webbasert tidregistrering eller timestempling. Ved hjelp av registrering av arbeidstid, knytter man enkelt sammen plan for bemanning og oppgaver som skal gjøres.

Budsjettering

Gjennom modulen StaffTuner får du tilgang til budsjett basert på historiske tall. Systemet er brukervennlig og enkelt – du behøver ikke mange klikk for å finne det du trenger.

Planlegging av oppgaver

Worksoft TaskPlanner gir deg tilgang til et planleggingssystem med fullt fokus på oppgavene som skal gjennomføres.

Varslingssenter

Worksoft Notification Centre er en automatisk varslingstjeneste som genererer varslinger ut fra logikken som ligger integrert i Worksoft databasen. Varslingene gis med utgangspunkt i forhåndsdefinerte varslingsregler.

Alarm- og meldingssystem

Worksoft Security Monitor er et alarm- og meldingssystem for overvåking av vektere fra vaktsentralen. Modulen ivaretar vekterens sikkerhet og trygghet.

Ansattkommunikasjon

Worksoft ansattkommunikasjon gir en effektiv og sikker oppfølging av endringer, både for den ansatte og for den som har ansvaret for bemanningen.