Worksoft Enterprise er en av Nordens ledende forretningsløsninger for lønnsom og effektiv personalforvaltning.

Løsningen automatiserer tidligere manuelle operasjoner, og kalkulerer verdifullt datagrunnlag til din bedrift. Worksoft gir kostnadskontroll og oversikt i alle deler av prosessen; fra ansettelse til lønnsutbetaling. Bakenforliggende kompleksitet blir gjort enkel for brukeren – du bruker dermed minimalt med tid per dag til planlegging og oppfølging. Likevel har du full kontroll over plan og økonomi.

Worksoft

Kalender, turnus, fraværsoppfølging, personalmodul, avvikshåndtering, rapportering

Budsjettering

Gjennom modulen StaffTuner får du tilgang til budsjett basert på historiske tall. Systemet er brukervennlig og enkelt – du behøver ikke mange klikk for å finne det du trenger.

APP

Worksoft ansattkommunikasjon gir en effektiv og sikker oppfølging av endringer, både for den ansatte og for den som har ansvaret for bemanningen.

Tidsregistrering

Worksoft SoftTime er et program for webbasert tidregistrering eller timestempling. Ved hjelp av registrering av arbeidstid, knytter man enkelt sammen plan for bemanning og oppgaver som skal gjøres.

Varslingssenter

Worksoft Notification Centre er en automatisk varslingstjeneste som genererer varslinger ut fra logikken som ligger integrert i Worksoft databasen. Varslingene gis med utgangspunkt i forhåndsdefinerte varslingsregler.

Alarm- og meldingssystem

Worksoft Security Monitor er et alarm- og meldingssystem for overvåking av vektere fra vaktsentralen. Modulen ivaretar vekterens sikkerhet og trygghet.

Komme i gang?

Klikk her