Styrk din konkurransekraft gjennom sikker bemanning. Vi tilbyr spesialtilpassede moduler for planlegging og oppfølging av vektere. Det gir deg som arbeidsgiver dokumentert oversikt og kontroll, og dine ansatte forutsigbahet og trygghet.

Moduler for sikkerhetsbransjen

Med system for bemanningsplanlegging hvor fokus er på bemanning og sikring av oppgaver og personell, gir Task Planner  og Security Monitor  Worksoft Enterprise en helt unik tilpasning for sikkerhetsbransjen.

Security Monitor er et alarm og meldingssystem for overvåking av vektere fra en eller flere vaktsentraler. Modulen gir tilgang til en sanntids overvåkningsløsning som gir ansatte og kunder en ekstra trygghet. Security Monitor fungerer også som et tidregistreringsystem og bidrar dermed til effektiv oppfølging av avvik og faktisk arbeidet tid.  Dette gir økt kvalitet på lønnsgrunnlag og kontinuerlige oppdaterte KPI’er for blant annet lønnskostnader.

Worksoft TaskPlanner er en modul som skal brukes sammen med Worksoft Enterprise. Modulen gjør det mulig å holde oversikt og sikrer korrekt bemanning av viktige arbeidsoppgaver/gjøremål. Alle som jobber i vekterbransjen vet hvor viktig det er at en bestemt verditransportrute eller et sikringsobjekt (arbeidsoppgave) alltid er dekket.