Noen restauranter har i flere år benyttet Worksoft til personalplanlegging, tidfangst og som grunnlag for lønn. Bransjen er et satsningsområde for oss.

Vår ledende posisjon innen retail de siste 10 årene, har gitt oss et solid erfaringsgrunnlag som i større grad kan appliseres på restaurantbransjen. Også her vil Worksoft være et godt verktøy til forecasting i forhold til budsjetteringen, korrekt bemanningsplanlegging og daglig overvåkning av bemanningssituasjonen.

Restauranter har ofte mange deltidsansatte og folk som går på timebasis. Arbeidstimene som disse har til rådighet og koordineringen av arbeidskraften er viktig for jevn tilgang på det personale som behøves. Når alle aktuelle data vedr. dine ansatte er lagt inn i systemet, hjelper Worksoft deg å holde oversikten. Med Worksofts ansattkommunikasjon, har du løpende kontroll med personalressursene.

Så i stedet for at restaurantsjefen skal bruke masse tid på det puslespillet bemanning kan være, vil bruk av Worksoft gi hjelp til å frigjøre tiden til andre viktige ting.