80% av norske apotek har de siste 10 årene benyttet Worksoft til bemanningsplanlegging og som grunnlag for lønn. Dette er fordi løsningen er til å stole på når det gjelder de komplekse tariffberegningene som apotekbransjen er avhengig av. Worksoft sikrer derfor riktig lønn også når tariffberegningen er krevende.

Worksoft er altså den foretrukne løsningen i apotekbransjen.

Programmet gir den bemanningsansvarlige i apoteket full oversikt over bemanningssituasjonen – både i fortid, nåtid og fremtid.